Wie zorgt er voor de wegen in Nederland?

wegbeheerders

Je bent een van de vele weggebruikers in Nederland. Maar wie zijn de wegbeheerders? Daarover gaat dit artikel. We beginnen met de categorieën weggebruikers. Dat zijn er wellicht meer dan waar je in eerste opzicht aan denkt.

Weggebruikers

Onder een weggebruiker verstaan we hier een persoon die deelneemt aan het verkeer op het openbare wegennet. De categorieën weggebruikers zijn met name:

 • bestuurders van motorvoertuigen en trams
 • (brom)fietsers en steps
 • voetgangers
 • ruiters
 • mensen in een gehandicaptenwagen
 • mensen die vee of trek- of rijdier meevoeren
 • bestuurders van onbespannen of bespannen wagens
wegbeheerders

Wat behoort tot een weg?

Tot een weg behoort niet alleen het wegdek, maar ook de weguitrusting. De bermen worden er ook toe gerekend, als ze tenminste als een geheel kunnen worden gezien met het wegdek. De weguitrusting is wat zich boven, naast en natuurlijk op de weg bevindt, en is bedoeld voor de weggebruikers. We kunnen daarbij denken aan verkeersborden, vangrails en reflectiepaaltjes.

Wegbeheer

Onder het wegbeheer valt onder andere de aanleg van nieuwe wegen, het doen van gepland onderhoud, de reparatie van het wegdek en het in goede staat houden van de weguitrusting.

Indeling van wegen

We maken onderscheid tussen rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De wegen met een code die begint met de letter A of N vormen een wegenstelsel. Van oorsprong duiden wegcodes met twee cijfers op rijkswegen en met 3 cijfers op provinciale wegen. Dat is echter niet altijd meer zo. De E-wegen zijn altijd rijkswegen. In een aantal steden zijn er zogenoemde S-wegen. R-wegen in gemeenten duiden recreatieve routes aan.

De wegbeheerders

De wegbeheerders van de wegen zijn:

 • Rijkswegen: Rijkswaterstaat (RWS)
 • Provinciale wegen: de provincies
 • Lokale wegen: de gemeentes
 • Waterschapswegen: de waterschappen

Particuliere tolwegen vallen niet onder de bovenstaande indeling. Die zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *