AdBlue voor diesel-auto’s

adblue tank

Dieselmotoren zijn luchtvervuilers. Maar het AdBlue-systeem is uitgevonden, dat daar verbetering in brengt. In dit artikel worden antwoorden gegeven op de volgende vragen. Wat is en doet AdBlue? Wat is het benodigde SCR-systeem?

Wat is AdBlue?

AdBlue is de combinatie van ‘Ad’ (toevoeging) en ‘Blue’, omdat blauw de kleur van de vloeistof is. Het is een handelsnaam, die is afgegeven voor de oplossing van 32,5% ureum, dat wordt geproduceerd uit distikstof, methaan, dizuurstof en water, in water waaruit alle mineralen zijn verwijderd. Het wordt gebruikt om de emissies van dieselmotoren te verminderen, opdat die voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Het voertuig dient te zijn uitgerust met een SCR-systeem. SCR staat voor Selective Catalytic Reduction. Later zullen we nader op dit systeem ingaan.

adblue tank

Wat doet AdBlue?

AdBlue is voor de conversie van stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen van een dieselmotor naar ongevaarlijke stikstof en waterdamp. Daarmee wordt de NOx-emissie aanzienlijk gereduceerd. Die vermindering is sinds 2005 op Europees niveau verplicht. NOx zijn een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling en veroorzaken smog. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) maakt de NOx-uitstoot astma erger. Voor de toepassing van AdBlue dient een voertuig met dieselmotor te zijn uitgerust met een SCR-systeem. Daarop gaan in de volgende paragraaf in.

Wat is een SCR-systeem?

SCR is een afkorting van Selective Catalytic Reduction. Een SCR-systeem is een hoogstaand systeem voor de reductie van NOx-emissie. Het systeem injecteert AdBlue, een zogenoemde Diesel Exhaust Fluid (DEF), in de uitlaatgassen van een dieselmotor middels een speciale katalysator. We gaven al aan welke conversie er dan plaatsvindt. Behalve de vloeistof zijn de meest belangrijke onderdelen van een SCR-systeem:

  • De AdBlue verstuiver
  • De SCR-katalysator
  • De eenheid die inspuiting regelt
  • Een AdBlue tank

De AdBlue tank is dus geen brandstoftank. Als de vloeistof in de AdBlue tank laag wordt, dan ontvangt de bestuurder daarover een waarschuwing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *